Dla studenta

Jak sfinansować swoja edukację w Niemczech? To pytanie zadaje sobie wiele osób, które chciałoby studiować za zachodnią granicą. Okazuje się na szczęście, że nawet, jeśli nie dysponujecie zgromadzonymi na ten cel środkami, wcale nie musicie rezygnować z marzenia o studiach w Niemczech. Da się to sfinansować! Z jednej strony można wnioskować o stypendium BAföG, z drugiej natomiast dostępne są także specjalne kredyty dla studentów. Poniżej omówimy temat finansowania studiów na niemieckiej uczelni.

Stypendium BAföG dla Polaków

Jak najbardziej także i studenci z Polski, którzy chcą studiować w Niemczech, mogą liczyć na stypendium BAföG. We wniosku o stypendium należy poinformować o studiach, sytuacji mieszkaniowej, miejscu studiowania, ewentualnym utrzymywaniu przez rodziców itd. Te dane są niezbędne, aby można było wyliczyć wysokość potencjalnego stypendium. Warto podkreślić, że studenci, którzy mają dziecko mogą dodatkowo złożyć wniosek o dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów opieki nad nim.

Kredyt student
W jakim przypadku Polacy mogą ubiegać się o stypendium BAföG w Niemczech? Ta możliwość dotyczy osób, które mieszkają w Niemczech i po zakończeniu studiowania na niemieckiej uczelni zamierzają pozostać w Niemczech.

Ważne: stypendium BAföG to także swego rodzaju pożyczka, choć na szczęście nieoprocentowana. Na szczęście nie trzeba spłacać jej w całości. W przypadku studentów zwrot wynosi około 50% pożyczonej kwoty, nie może to być jednak więcej niż 10 000 euro. Przy czym spłatę można zacząć 5 lat po ukończeniu studiów. W przypadku trudnej sytuacji finansowej możliwe jest przesunięcie spłaty w czasie.

Specjalne kredyty dla studentów

Faktem jest, że nie zawsze stypendium BAföG i wsparcie rodziców są wystarczające. W takim przypadku można rozpatrzyć jeszcze jedną możliwość, jaką są specjalne kredyty dla studentów. W tym konkretnym przypadku chodzi o pożyczki, które dostosowane są właśnie do potrzeb studentów. W przeciwieństwie do standardowych kredytów kredyty studenckie przelewane są w ratach na konto kredytobiorcy. Za pomocą tych rat studenci mogą pokryć bieżące zobowiązania. Jedno jest podobne do typowych kredytów bankowych – chodzi oczywiście o odsetki.

Kto może otrzymać kredyt dla studentów w Niemczech?

W przeciwieństwie do BAföG dochód rodziców nie ma żadnego znaczenia przy ubieganiu się o kredyt dla studentów. Jednak trzeba spełnić pewne warunki, aby otrzymać tego rodzaju dofinansowanie. Wnioskodawca musi być osobą pełnoletnią, wiek maksymalny jest różny u różnych kredytodawców. Najczęściej wynosi 30 lat. Do tego kredytobiorca powinien mieszkać w Niemczech i posiadać pozytywnie ocenioną moralność płatniczą. To jednak nie wszystko. Banki mają także pewne wymagania co do miejsca studiowania. Najczęściej na kredyt studencki mogą liczyć studenci uczący się na publicznych uczelniach niemieckich. Jednak działają na rynku także kredytodawcy, którzy udzielają kredytów na studia na zagranicznych uczelniach.

Kredyty studenckie – wypłata i spłata

Zasadniczo każdy kredyt studencki ma trzy fazy. Chodzi o:

  • fazę wypłaty – studenci, którzy otrzymają kredyt, mogą liczyć na comiesięczne wypłaty ustalonej odgórnie kwoty. Takie wypłaty możliwe są aż do 14 semestrów studiów. Takie miesięczne raty dostępne są najczęściej w wysokości 100-650 euro. Zdarzają sie jednak (chociażby rzadko) kredyty studenckie, których miesięczna wysokość wynosi 1000 lub więcej euro. Kredyt może wyć wypłacany zarówno przez cały okres studiowania, jak i tylko przez kilka semestrów;
  • fazę karencji kredyt studencki jest wypłacany najpóźniej do końca studiów. Później zaczyna się okres karencji przed właściwą spłatą, podczas tego okresu należy spłacać tylko odsetki. Po 3-23 miesiącach zaczyna się spłata – zakłada się, że w tym czasie absolwent może znaleźć już zatrudnienie;
  • fazę spłaty – ta faza rozpoczyna się po fazie karencji. Jak długo trwa okres spłaty? To zależy od wysokości pożyczonej kwoty oraz wysokości spłacanych przez absolwenta rat. Im wyższe raty, tym szybsza będzie spłata. W banku KfW minimalna wysokość raty to już 20 euro – chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że jest to bardzo korzystna oferta. Warto jednak podkreślić, że nawet w KfW maksymalny okres spłaty kredytu studenckiego wynosi 25 lat.

Jak wybrać odpowiedni kredyt studencki?

Przy wyborze konkretnego kredytu studenckiego trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników. Przede wszystkim należy zastanowić się nad tym, czy koszty kredytu są możliwie do pokrycia. My zdecydowanie zachęcamy do porównania dostępnych kredytów przez podpisaniem jakiegokolwiek zobowiązania – może to być bardzo ważne w przyszłości, gdy nadejdzie czas spłaty zadłużenia.